Co je to UX

Co je vlastně to "UX"? Tento termín slyšíme poměrně často. Je to takový, jak se říká, "buzz word". Ale co to vlastně znamená? UX, neboli User Experience - česky "uživatelská zkušenost" je velice široký pojem.

Don Norman v rámci výzkumné práce v Apple Computers definoval pojem UX jako „zaměření se na kritické aspekty interakce člověka s počítačem“ - ale ve skutečnosti je potřeba nahlížet na něj z mnohem širší perspektivy.

Když tankujete na benzinové pumpě, když nastavujete budík, když si vaříte kávu, nebo když si píšete poznámky do bloku – to vše je User Experience.  

Například to, že si chcete začít psát poznámky a najednou zjišťujete, že nevíte, jak zprovoznit propisku, protože se otvírá otočením, nikoliv kliknutím na její horní část, je součástí vaší (nepříliš dobré) uživatelské zkušenosti. To, že je na stojanu u pumpy jasně barevně rozlišeno, ze které hadice teče Natural, a ze které Diesel, takže si nezničíte motor špatnou pohonnou hmotou, je také UX. 

V krátkosti řečeno – UX je zkušenost, kterou mají lidé v reálném světě při užívání určitého produktu. Nejde o to, co produkt dělá, ale jak se produkt užívá v běžné praxi. Jinými slovy, jde o to, jak produkt působí zvenčí, když s ním interaguje uživatel. 

Když se vás například někdo zeptá, jaké to bylo, když jste tankoval na té a té benzínce, ptá se právě na User Experience. Každý produkt, de facto, poskytuje určitou zkušenost, tedy UX (např. „Jak se ti nosí ten svetr?“).

   

Hlavní je účel

Často výsledná zkušenost závisí na drobných detailech. Rozdíl mezi příjemnou a nepříjemnou zkušeností může spočívat jednoduše v tom, že televizní ovladač svítí, když zmáčkneme tlačítko, a tak když se nám nezapne televize, zkontrolujeme, zda tlačítko na ovladači svítí, a když ne, víme, že stačí vyměnit baterku. Nebo v tom, že tlačítko na zapnutí kávovaru zavibruje, když ho stisknete, a tak víte, že jste opravdu kávovar zapnuli.

Držme se příkladu s ovladačem. Lze na něm demonstrovat jeden důležitý, možná nejdůležitější, aspekt UX. Každý produkt má nějaký účel. V našem případě, ovladač má účel zapínat a ovládat televizi. Tento účel by měl korespondovat s cílem uživatele, který produkt používá. Tedy ovladač by měl co nejvíce usnadnit uživateli zapnutí a ovládání televize. Účel tvorby dobrého UX by tedy měl být v tom, aby co nejvíce usnadnil uživateli dosažení jeho cíle. V našem případě budeme navrhovat ovladač tak, aby uživatel hned věděl, že červené vystupující tlačítko slouží k zapnutí televize, a že když při stisknutí nesvítí, je potřeba v ovladači vyměnit baterii. 

Proč se UX zmiňuje hlavně u webových aplikací je nasnadě - u nich vše zmíněné platí dvojnásob, protože míra interakce s uživatelem je velmi vysoká.

 

Co z toho plyne?

Co z toho plyne pro člověka, který si chce nechat vyrobit web (nebo jakýkoli jiný produkt) na míru?

Vždy vyžadujte, aby s vámi dodavatel průběžně a důsledně konzultoval dílčí výsledky své práce. Nebojte se zapojit do hodnocení vzorek svých (potenciálních) zákazníků či použít např. anketu. Jedině tak dostanete opravdu funkční produkt.

Motto:

„I get very uncomfortable when someone makes a design decision without customer contact.“

 – Dan Ritzenthaler, Senior Product Designer at HubSpot

 

Číst další článek